Wat kan ik voor u betekenen?

Ik kan u helpen de weg te vinden in het labyrint van taken die u als mantelzorger uitvoert voor uw partner, uw kind, uw broer of zus, uw vriend(in), uw buurman of buurvrouw.

Ik reik u mogelijkheden aan die uw taken kunnen verlichten of die u helpen deze te delen met anderen. Zodat u kan doen wat u goed en graag doet en zodat u overbelasting voorkomt.

U krijgt dan weer meer tijd en ruimte voor uzelf, voor anderen, voor uw werk, voor uw hobby’s.

 

Hoe ziet dat eruit?

Ik ga met u in gesprek

Samen bespreken we wat u zwaar valt bij het mantelzorgen. Wat doet u graag en waar bent u goed in en wat wilt u liever niet (meer) doen. Wat gebeurt er als u uitvalt als mantelzorger? Wie helpen u en wie kunt u nog meer vragen om bij te springen? Wat wilt u graag overdragen aan een ander? Bijvoorbeeld aan een professional, een familielid, een buur, een vrijwilliger?

Ik zorg voor overzicht

Na het gesprek maak ik een verslag. Ik zet op een rijtje welke vragen u hebt met betrekking tot zorg, welzijn, wonen, recht, werk en inkomen. En ik informeer u over mogelijkheden die er zijn om uw taak als mantelzorger te verlichten.

U kiest

Uit de mogelijkheden kiest u welke voor u belangrijk zijn om uit te voeren.
U kunt na uw keuze zelf verder met de aangedragen oplossingen, of ik help u met het stellen van prioriteiten en het regelen van zaken.

 

Wat kan ik voor u regelen?

Het aanvragen van hulp bij
- de gemeente. Betreft hulp uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding, individuele begeleiding, logeeropvang of vervangende mantelzorg, aanpassingen aan de woning, scootermobiel aanvragen.
- de wijkverpleging. Betreft hulp uit de Zorgverzekeringswet (ZvW), bijvoorbeeld persoonlijke verzorging wassen, aankleden, verpleging.
- het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dit betreft hulp uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), bijvoorbeeld als zelfstandig thuis blijven wonen niet meer mogelijk is of niet meer gewenst is. Of wanneer thuisblijven gewenst is, maar de zorgvraag zo groot is dat die niet meer vergoed wordt door gemeente en zorgverzekeraar.

Het aanvragen, regelen of wijzigen van een persoonsgebonden budget (PGB) bij de gemeente, Zorgverzekeraar of Zorgkantoor.

Het onderhouden van contact met instanties en zorgverleners.

Het voorbereiden van en aanwezig zijn bij het keukentafelgesprek met het gebiedsteam van de gemeente of aanwezig zijn bij de indicatiestelling door wijkverpleging of bij het gesprek met de medewerker van het CIZ.

Het helpen bij het kiezen van de juiste aanbieder van zorg of dagbesteding. Het zoeken naar mogelijkheden voor vervangende mantelzorg.

Het meegaan naar de werkgever om te bespreken welke gevolgen mantelzorg heeft voor uw werk en te bespreken hoe u het beste ontlast kan worden. Of het meegaan naar school, omdat de jonge mantelzorger thuis zoveel helpt dat huiswerk en hobby’s erbij inschieten.

Er is nog meer te bedenken. Uit ons eerste gesprek komt naar voren wat u nodig hebt en maken we in overleg een plan!