“Goede begeleiding en argumentering.”

Wij hebben een zoon met het syndroom van Asperger die een klein PGB voor wekelijkse ondersteuning heeft, waardoor hij het enigszins zelfstandig redt. De begeleider, die hij inhuurt met zijn PGB, is heel erg belangrijk voor hem. De gemeente wilde zijn PGB omzetten in zorg in natura, waardoor hij een andere begeleider zou krijgen.

Door de inzet van mantelzorgzorgmakelaar Truus Bremer hebben wij het uiteindelijk voor elkaar gekregen, dat hij zijn vertrouwde PGB’er kan behouden.
Dit proces heeft veel moeite gekost en veel onzekerheid bij onze zoon veroorzaakt. Door de goede begeleiding en argumentering van mevrouw Bremer kon de gemeente niet anders dan onze zoon opnieuw een PGB verlenen.

Dank je wel, Truus.

— Eugenie Reijnders

 
 

 
 

“Het was fijn dat zij tijdens het keukentafelgesprek als onafhankelijke partij voor mijn belangen opkwam.

Na het overlijden van mijn vrouw heb ik hulp nodig van de gemeente. Ik wil deze hulp via een PGB, omdat ik hiermee bekend ben en omdat ik dan mijn eigen hulp kan inkopen. Als mantelzorger heb ik jaren het PGB van mijn vrouw beheerd.
In de dorpskrant lees ik over het nieuwe beroep van Truus: mantelzorgmakelaar.
Omdat ik het niet helemaal eens ben met wat zij schrijft over de vergoeding van de mantelzorgmakelaar uit een PGB, neem ik contact op met haar. Ik nodig haar uit om aanwezig te zijn bij het keukentafelgesprek dat ik binnenkort heb.
Ik kan mondeling heel goed aangeven welke hulp ik nodig heb. Truus heeft mij geholpen dit helder op papier te verwoorden. Zij is op de hoogte van de wet- en regelgeving en kent de procedures.
Het was fijn dat zij tijdens het keukentafelgesprek als onafhankelijke partij voor mijn belangen opkwam. Zij is een gelijkwaardige gesprekspartner van de medewerkers van de gemeente.
Ik heb de samenwerking met haar als zeer positief ervaren en beveel haar van harte bij u aan.

— Meneer Oost