Wie betaalt?

De ziektekostenverzekeraar

Hebt u of degene voor wie u zorgt een aanvullende ziektekostenverzekering? Neem dan contact op met uw verzekeraar en vraag of u mij kunt inschakelen. Met dit vergoedingenoverzicht kunt u alvast checken of een mantelzorgmakelaar vergoed wordt.

Het PGB

Hebt u een vrij besteedbaar bedrag binnen uw PGB dan kunt u dit besteden aan het inschakelen van een mantelzorgmakelaar.

De werkgever

Een alternatief is het vragen van een vergoeding aan uw werkgever. Hoe beter de mantelzorg geregeld is, des te meer bent u uitgerust en fit om uw werk uit te voeren.

Uzelf of degene voor wie u zorgt

Goed geregelde mantelzorg is veel waard. Ik ben ervan overtuigd dat u als mantelzorger zo de zorg langer en beter volhoudt en dat degene die zorg ontvangt langer thuis kan blijven wonen. Crisissituaties kunnen voorkomen worden evenals spoedopnames in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking of psychiatrisch probleem.

 

Wat kost het?

Mijn uurtarief is € 75,00 inclusief BTW.
Bij een reisafstand van meer dan 50 kilometer reken ik voor de extra kilometers een vergoeding van € 0,19 per kilometer.